IoT | IoE | eHouse | eCity »Программалык камсыздоо | Китепканалар | APIs


eHouse Hybrid Smart Home, Building Automation Systems программасы

eHouse | eCity программасы көптөгөн жабдыктарга | иштетүү тутумдарынын шаймандары

 • Android
 • Веб браузери колдогон тутумдар
 • Windows
 • Java Enabled Systems
 • Linux

Программалоо тилдери (баштапкы код, китепканалар, API):

 • Java, Java Android, Java MIDP
 • C, C ++
 • JavaScript
 • HTML, XML, SVG, CSS
 • PHP
 • SQL
 • C #, CS, .Net, .Net CF
 • Паскаль, Дельфи