eCity IoE / IoT платформасы | Булут - Интернет нерселери | Баардыгы Интернет


IoE, IoT Systems Platform Cloud
eCity нерселер Интернети (IOT) | Internet of Everything (IoE) Платформасы / Булут камтыйт:
 • Берилиштер базасынын драйверлери
 • GUI интерфейси
 • Веб тиркемелер
 • Front-End
 • Back-End
 • Көптөгөн настройкаланган көрсөтүү ыкмалары (карталар, тарыхый диаграммалар, штрих-графиктер, таблицалар)
 • Аномалияны аныктоо
 • Атайын Server чоң маалыматтарды иштеп чыгуу
 • Elastic SQL Query
 • Change Management
 • Ыңгайлаштырылган JavaScript, CSS
 • Веб API интеграциясы
 • Linux Server Программасы (Жергиликтүү ЖК же Маалымат Борбору)