eHouse CAN / RF Smart Home System Variants (SH) - Joint-Venture үчүн | B2B | Биргелешип өндүрүү | Franchize | Ребрендинг


eHouse Hybrid Smart Home, Building Automation Systems
eHouse CAN / RF гибрид Smart Home чечими төмөнкүлөрдү камтыйт:
  • eHouse CAN (Зымдуу)
  • eHouse RF (Зымсыз - RF сайма модулу)

Бул чечим B2B, Joint-Venture, Co-Production, Franchize, Rebranding бизнес моделдери үчүн гана жеткиликтүү (сатуу үчүн eHouse WiFi караңыз).
Бул чечимдер буга чейин бүткөн үйлөрдү, батирлерди бузууну талап кылбайт.

Smart Home үчүн байланыш интерфейстери:
  • Controller Area Network (CAN - Зымдуу)
  • Радиону кеңейтүүчү модуль (SubGHz - Зымсыз)

Сиз ошондой эле Wired Building Automation Solutions колдоно аласыз: eHouse LAN (Ethernet), eHouse One (RS-422), eHouse PRO (Central), же Wireless (eHouse WiFi).