eHouse Cloud | Proxy - Building Automation | Маалыматтык моделдөө | Имаратты башкаруу тутуму


IoE, IoT системалары
eHouse Proxy Server, Cloud Server колдойт
 • LoRaWAN ChirpStack жана TTN Stack Integration
 • Файл тутумун кэштөө
 • eHouse WiFi (SH) тутуму
 • eCity IoT GSM тутуму
 • eCity IoT LoRaWAN тутуму
 • Маалыматтар базасы MariaDB / MySQL же PostgreSQL
 • eHouse One (RS-422) тутуму
 • eHouse RF (SH) тутуму
 • Партнердун IoE чечимдери (Альянс) eCity IoE протоколуна шайкеш келет
 • eHouse Ethernet (BAS) тутуму
 • eCity IoT WiFi тутуму
 • eHouse CAN (SH) тутуму

Байланыш интерфейстерин түзмөктөр тарабынан колдоо (жалпысынан - Контроллердин вариантынан көз каранды)
 • GSM (SMS, USSD, 2G..4G, CATM1, NBIoT)
 • PWM
 • LoRaWAN
 • NFC
 • RS-422, RS-485, RS-232, UART
 • WiFi (WLAN)
 • Инфракызыл IR (TX / RX)
 • SPI / I2C - сенсорлор үчүн жергиликтүү интерфейстер
 • Controller Area Network (CAN)
 • Ethernet (LAN)
 • BlueTooth / BLE